Avtor: Blaž Kolner

Objavljen JAVNI VPIS NOVINCEV

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) ter na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Mehurčki,

VRTEC MEHURČKI OBJAVLJA JAVNI VPIS NOVINCEV v oddelke Vrtca Mehurčki

za šolsko leto 2022/2023 s sprejemom na dan 1. 9. 2022.

Vloga za sprejem otroka je na voljo na spletni strani Vrtca Mehurčki (povezava) ali v tajništvu vrtca. Izpolnjeno vlogo oddate v tajništvu vrtca ali pošljete priporočeno po pošti na naslov:

Vrtec Mehurčki, Glavarjeva cesta 35, 1218 Komenda, najkasneje do 31. 3. 2022.

Obvestilo – ponedeljek, 7. 2. 2022

Spoštovani!

V ponedeljek, 7. 2. 2022, zaradi prazničnega torka (8. februar: Prešernov dan, slovenski kulturni praznik) pričakujemo zmanjšano število otrok.

Zaradi lažje organizacije dela vas prosimo, da sporočite prisotnost vašega otroka vzgojiteljici vašega oddelka do srede, 2. februarja 2022.

Predvidevamo, da bo odprta le enota Mehurčki. Natančnejši razpored bo narejen glede na število prijavljenih otrok.

Hvala za razumevanje,
Uprava vrtca

Zahvala

Zahvaljujemo se vsem, ki ste prepoznali vrednost izdelkov otrok in vzgojiteljev na novoletnem sejmu in prispevali svoj delež v Sklad Vrtca Mehurčki. Z vašo pomočjo je bilo zbranih okoli 700 evrov.

Tradicionalni slovenski zajtrk

Na dan slovenske hrane, ki ga obeležujemo vsak tretji petek v novembru, je letos 19. novembra, že enajstič potekal Tradicionalni slovenski zajtrk, pod sloganom »Zajtrk s sadjem – super dan!«.

Tradicionalni slovenski zajtrk sestavljajo kruh, maslo, med, mleko in jabolko slovenskega porekla.

Dostopnost