Vrtec Mehurčki Novice

VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), ter na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Mehurčki (Uradne objave GOK, št. 04/2015 in 01/2021),

VRTEC MEHURČKI OBJAVLJA JAVNI VPIS NOVINCEV

za šolsko leto 2024/2025 s sprejemom na dan 1. 9. 2024.

Vloga za sprejem otroka je na voljo na spletni strani Vrtca Mehurčki ali v tajništvu vrtca. Izpolnjeno vlogo lahko oddate v tajništvu vrtca, pošljete po elektronski pošti na naslov vrtec.mehurcki@guest.arnes.si oziroma pošljete priporočeno po pošti na naslov Vrtec Mehurčki, Glavarjeva cesta 35, 1218 Komenda, najkasneje do 31. 3. 2024.

PREDAVANJE ZA STARŠE

Vabimo vas na brezplačno predavanje Zveze prijateljev mladine Slovenije z naslovom: 

STARŠI SMO OTROKOM OGLEDALO – VZGOJA Z ZGLEDOM

ki bo v četrtek, 7. marca 2024 ob 17:00 uri izvedeno v jedilnici osnovne šole v Komendi

Na srečanju bomo ugotavljali katera naša dejanja najbolj vplivajo na vedenje otroka, katera naša vedenja so za razvoj našega otroka spodbudna, katera pa destruktivna, ugotavljali bomo pomen našega čustvenega odziva ter vpliv tako neverbalne kot tudi verbalne komunikacije. Skupaj bomo iskali povezavo med našim vedenjem/odzivanjem v odnosu in vedenjem/odzivanjem našega otroka.

Predavanje bo predvidoma trajalo 90 minut.

Z vami bo: Tanja Povšič, vodja podporno-izobraževalnega centra Modra postaja pri ZPMS-ju

V času predavanja bomo v Vrtcu Mehurčki poskrbeli za varstvo otrok staršev,   ki boste prisotni na predavanju.

Prijave za varstvo otrok zbiramo preko e-pošte: vrtec.mehurcki@guest.arnes.si ali na telefonski številki: 01/8341-320.

Čarobni december v Vrtcu Mehurčki

Predstava KUSMEH – Snežni angel, 20.12.2023 KD Komenda

Obisk otrok v Domu starejših občanov (SeneCura)

Zahvaljujemo se podjetju Spar za donacijo igrač v prazničnem času

Božično-novoletni sejem s prihodom Božička (12.12.2023)

Nastop pevskega zbora ob prižigu lučk pred občinsko stavbo (8.12.2023)

Predstava dijakov GSŠRM Kamnik (11.12.2023)

Dodatne dejavnosti

Objavljamo termine dodatnih dejavnosti:

Angleške urice (Izobraževalni center Čveka) KOMENDA, torek 15:00-15:45

Plesne urice (Plesna šola Miki) KOMENDA, torek 17:00-17:15 / MOSTE, četrtek 15:30-16:15

Judo v vrtcu (Judo klub Komenda) KOMENDA, četrtek 17:15-18:00

Pravljične urice (Knjižnica FB Komenda), petek 17:00-18:00

Mala šola nogometa (NK Komenda) KOMENDA, torek 15:00-15:45 / MOSTE, petek 15:30-16:15

Mala šola orientacije (OK Komenda) KOMENDA, ponedeljek 15:00-16:30 / MOSTE, torek 15:00-16:30

Mala šola karateja (Sankukai karate klub) MOSTE četrtek 16:45-17:30

Špelini junaki – KOMENDA četrtek 14:30-15:30

Plezalni vrtec (Plezalni klub Komenda) KOMENDA torek 16:00 dalje in četrtek 16:00 dalje

Dostopnost