O Vrtcu

Vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Mehurčki je javni zavod, ki opravlja javno službo vzgoje in izobraževanja za predšolske otroke, po programih, ki jih določi strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Ustanoviteljica Vrtca Mehurčki je Občina Komenda.

Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok, ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti (2. člen ZVrt).

KRATEK OPIS RAZVOJA ZAVODA

Vrtec deluje od leta 1979, ko je bila postavljena montažna zgradba na Glavarjevi ulici 35 v Komendi s petimi skupinami. Jeseni tega leta so bili sprejeti prvi varovanci.

Med letoma 1981 in 1999 je bil vrtec v Komendi organizacijsko del Vrtca Antona Medveda Kamnik.

Leta 1999 je s sklepom Občinskega sveta Občine Komenda Vrtec Mehurčki postal del Osnovne šole Komenda-Moste. Še vedno je deloval v stavbi na Glavarjevi ulici 35. Vrtec je tega leta obiskovalo 95 otrok v 5 oddelkih.

Leta 2001 sta v starem delu Osnovne šole (Glavarjeva cesta 37) odprta dva nova oddelka vrtca. Skupaj 7 oddelkov v katerih dnevno biva 138 otrok.

V šolskem letu 2003/2004 ima vrtec 120 otrok v 6-ih oddelkih, enako leto kasneje. Jeseni leta 2005 se odpre še en prostor v šoli za potrebe vrtca (skupaj 8 oddelkov/151 otrok), v prihodnjih dveh letih pa je skupaj 5 oddelkov v prostorih vrtca in 5 oddelkov v prostorih šole.

Jeseni 2008 se odpre nova enota vrtca z dvema oddelkoma v Osnovni šoli v Mostah (Moste 40). Skupaj 210 otrok v 12-ih oddelkih.

V šolskem letu 2009/2010 se stari montažni stavbi vrtca prizida mobilni del s štirimi oddelki. V 16. oddelkih je v Vrtec Mehurčki vključeno 284 otrok.

Jeseni 2011 se Vrtec Mehurčki poveča še za dva oddelka (v O.Š. V Mostah); skupaj 18 oddelkov v katere je vključeno 325 otrok.

V šolskem letu 2012/2013 je postavljena nova mobilna enota Čebelica. Pridobljene so tudi nove površine za bivanje na prostem.

Leto kasneje Vrtec Mehurčki obiskuje 359 otrok v 21-ih oddelkih.

Vrtec Mehurčki postane 1. septembra 2014 samostojen javni vzgojno-izobraževalni zavod. Deluje na treh lokacijah (enota Mehurčki – 9 oddelkov, enota Čebelica 6 – oddelkov in enota Moste – 4 oddelki). Skupaj vrtec obiskuje 350 otrok.

V šolskem letu 2018/2019 vrtec obiskuje 353 otrok, ki so vključeni v 19 oddelkov na treh lokacijah.

 

Dostopnost