Čebelica

 

MIŠKE
1-2 leti
Vzgojiteljica predšolskih otrok: Martina Ciperle
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojitelja: Eva Kvas
SINIČKE
1-2 leti
Vzgojiteljica predšolskih otrok: Marjana Peterlin
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojitelja: Mojca Uranič
LISIČKE
1-2 leti
Vzgojiteljica predšolskih otrok: Tadeja Mali
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojitelja: Cirila Horvat
SLONČKI
1-2 leti
Vzgojiteljica predšolskih otrok: Nika Jeras
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojitelja: Petra Sršen
MEDVEDKI
2-3 leta
Vzgojiteljica predšolskih otrok: Rebeka Velkavrh
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojitelja: Urška Žumer
ZAJČKI
2-3 leta
Vzgojiteljica predšolskih otrok: Mojca Fujan
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojitelja: Ana Zotler

 

Dostopnost