Erazmus+

KA122_SCH projekt: Vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v vrtec

V letu 2023/24 v Vrtcu Mehurčki v okviru Erasmus+ projekta poteka KA122-SCH projekt – mobilnost osebja v splošnem šolskem izobraževanju za nekreditirane organizacije. Projekt nosi naslov Vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v vrtec. V zavodu smo se za projekt odločili zaradi želje po pridobivanju novih znanj in izkušenj na področju vključevanja otrok priseljencev v vrtec ter želje po mednarodnem sodelovanju.

Cilji projekta Erasmus+ so podpreti vseživljenjsko učenje, poklicni in osebni razvoj ter trajnostno rast v Evropi in po svetu. Program želi kakovostna delovna mesta, socialno kohezijo, inovacije ter krepitev evropske identitete in aktivnega državljanstva. Hkrati je ključni instrument za oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora, podpiranje evropskega strateškega sodelovanja v izobraževanju in usposabljanju, ter razvoj evropske razsežnosti v mladinski politiki in športu.

Nosilci projekta:

  • Blaž Kölner, ravnatelj
  • Ana Zotler, koordinatorka projekta

Izvajalci:

  • Strokovni timi po enotah, strokovni delavci po enotah

Dejavnosti:

  • Hospitacija na delovnem mestu: Strokovno opazovanje in izmenjava izkušenj med obiskom vrtcev v različnih evropskih državah.
  • Obisk udeleženk v vrtcih: Izvajanje obiskov v vrtcih na Češkem (avgust), Španiji (oktober), Grčiji (marec), Irski (april), Švedski (maj), Islandiji (avgust), Nizozemski (september), Finski (november).

Ciji projekta KA122-SCH

  • Pedagoški delavci želimo pridobiti znanje na področju izvajanja uspešnega celostnega vključevanja otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v vrtec.

V naš vrtec se vključuje vse več otrok iz različnih jezikovnih in kulturnih ozadij, vendar primanjkuje strokovnega znanja za njihovo uspešno vključevanje. Z obiskom organizacij po Evropi, ki se ukvarjajo s podobnimi izzivi, želimo pridobiti nova znanja in dobre prakse ter izboljšati organizacijski okvir za celostno vključevanje otrok priseljencev v vrtec.

  • Spoznati želimo na kakšen način lažje premostiti jezikovne težave in medsebojno sporazumevanje med vzgojiteljem, družino in otrokom in pridobljeno znanje vpeljati v strokovno delo.

V zavodu se v zadnjih nekaj letih soočamo z naraščajočim številom otrok priseljencev, ki imajo težave z jezikom, kar predstavlja izziv za vzgojitelje. Poudarjamo potrebo po pridobivanju strokovnih izkušenj ter konkretnih primerov dobre prakse za uspešno reševanje jezikovnih težav, še posebej pri otrocih, katerih starši ne razumejo slovenskega jezika.

  • V strokovno delo, v oddelkih v katere so vključeni otroci priseljenci, želimo vpeljati primere dejavnosti za pomoč otroku priseljencu pri integraciji, ki jih bomo videli na sledenju na delovnem mestu.

Rok izvedbe:

Projekt je bil odobren s strani nacionalne agencije – CMEPIUS in poteka od 22. 8. 2023 do 22. 1. 2025.

Izvedene mobilnosti za šolsko leto 2023/24:

(Podatki o izvedenih mobilnostih bodo objavljeni po zaključku posameznih dejavnosti.)

Sledite našemu napredku in izmenjavi izkušenj prek naše spletne strani!

 

KA229 projekt: Wild horizons: Outdoor Learning Experiences (Naravna obzorja: Vzgojno-izobraževalne izkušnje na prostem)

ELEKTRONSKA KNJIGA PROJEKTA

Partnerji v projektu: POVEZAVA

Poročilo mobilnosti v Vrtcu Mehurčki: https://vrtec-mehurcki.si/files/2023/05/E-Mobilnost-Slovenija.pdf

Konec poletja smo se v  Vrtcu Mehurčki razveselili novice, da smo bili uspešni pri črpanju evropskih sredstev v mednarodne projektu Erazmus+ KA229. S partnerji iz Portugalske, Italije, Srbije, Romunije in Turčije bomo izvajali projekt Wild horizons: Outdoor Learning Experiences (Naravna obzorja: Vzgojno-izobraževalne izkušnje na prostem).

Cilj projektov v okviru Erazmus+ je vzgojno-izobraževalnim organizacijam omogočiti, da razvijejo in krepijo mreže, povečajo zmogljivost za mednarodno delovanje ter primerjajo in delijo različne ideje, prakse in metode. Hkrati nam projekt omogoča uresničevanje ciljev s področja medkulturnosti.

Skozi dvoletno obdobje bomo vsi partnerji v naravnem okolju izvajali različne aktivnosti, katere bomo delili med seboj. Poskrbeli bomo, da bodo pri tem otroci vključeni na njim zanimiv in prijazen način. Odrasli pa bomo v projektu predvidoma opravili tudi nekaj mednarodnih mobilnosti.

V okviru projekta nastajajo naslednje vsebine:

S himno vrtca se predstavljamo partnerjem:

SLOVENIJA, MOJA DEŽELA – izvedba: skupina Žabice (avtor besedila: Dušan Velkaverh; avtor glasbe: Jani Golob)

Dostopnost