MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO 2020/2021

PROGRAM PROJEKTA ZA VRTCE (OD 4 DO 6 LET) izvajamo v sodelovanju z Izobraževalnem centrom Eksena

NAMEN PROJEKTA:
Ob mednarodnem dnevu strpnosti poglobiti védenje o pomenu strpnosti in izpostaviti problematiko nestrpnosti. Namen našega projekta je tudi, da skozi uresničevanje vseh ciljev spodbujamo prijateljstvo med otroki, medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter posledično tudi sodelovanje med otroki.

CILJI PROJEKTA:

➢ Uresničevanje otrokovih in človekovih pravic v praksi.

➢ Uresničevanje strpnih odnosov ter vse cilje, ki so zapisani na deklarativni ravni, prenesti na operativno raven, kjer se gradi prijateljstvo, sprejemanje medsebojne raznolikosti in spoštovanje.

➢ Zavedanje pomena strpnih odnosov v naši družbi.

➢ Prepoznavanje nestrpnosti, njenega delovanja in posledic, ki jih povzroča.

 ➢ Graditi družbo, ki je ustvarjalna in ne uničevalna.

EVALVACIJA PROJEKTA

Dostopnost