Predbralna značka Veronikin zaklad

Projekt  Predbralna značka Veronikin zaklad izvajamo skupaj s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik.

Strokovni delavci Vrtca Mehurčki se zavedamo pomena branja pri razvoju predšolskega otroka. V ta namen spodbujamo bralne navade otrok in njihovih družin. V mlajših skupinah se tako poslužujemo “Bralnega nahrbtnika”, oddelki od 4. leta dalje pa so vključeni v projekt Veronikin zaklad.

Namen projekta :

  • vzgajati mlade bralce za samostojno uporabo knjižnice in pomoč staršem pri izbiri kvalitetnega gradiva za otroke, ki je primerno njihovi starosti;
  •  spodbuditi starše, da berejo skupaj z otrokom;
  •  predstaviti otrokom knjigo kot vir informacij in znanja in spodbuditi zanimanje za knjige;
  • navajati otroke in starše na reden obisk knjižnice;
  • obogatiti besedni zaklad in razvijati otrokovo mišljenje in domišljijo;
  • z branjem širimo otrokova intelektualna obzorja, spodbujamo jezikovni razvoj in estetsko vzgajamo.

Knjižno gradivo je pripravljeno v Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik, enota Komenda (kakor tudi v ostalih enotah: v Kamniku, Motniku in Šmarci) v posebnem kotičku, kjer otroci lahko izbirajo med kvalitetnimi slikanicami primernimi za njihovo starost.

Zaključki predbralne značke Veronikin zaklad so organizirani v sodelovanju s knjižnico in predstavljajo poseben dogodek, ki se ga veselijo vsi otroci.

 

Dostopnost