Projekt Fit Slovenija

FITSLOVENIJAtm                                          EU

PROJEKT FIT4KID         

Naš vrtec se je pridružil skupini petnajstih modelnih vrtcev za centraliziran evropski projekt Fit4Kid. Fit modelni vrtci bodo na nivoju Evropske Unije postali mentorski vrtci in učna središča. Financiran je s stani Evropske Unije. Projekt  traja od 1. 10. 2014 – 31. 3. 2017 (30 mesecev).

Vključenih je 6 pilotskih evropskih držav (Slovenija, Španija, Nemčija, Velika Britanija, Islandija, Bolgarija).

Projekt promovira gibalne/ športne aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov ter izobraževalni program za strokovni kader osnovnih šol in vrtcev. Sam projekt je integriran v redni program, to je v vadbene ure in druge oblike gibalnih vsebin ter se uporablja za medvsebinsko in medpredmetno povezovanje. Temelj FIT pedagogike je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi igro. Ko se otroci skozi igro učijo gibati, se z gibanjem učijo. S tem rastejo v sposobnejše osebe, izzivajo svojo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati.

 Cilji:
–  izobraževanje strokovnih delavcev po programu Fit Kobacaj,
–  ponujati zanimive, privlačne in kakovostne vadbene vsebine, ki so v pomoč pri zagotavljanju zdravega in skladnega razvoja otrok,
–  omogočanje otrokom, da raziskujejo svoje lastne sposobnosti in omejitve ter razvijanje le-teh,
–  promocija gibanja in športnih aktivnosti otrok in odraslih za krepitev in ohranjanje zdravja,
–  vnesti v delo z otroki več gibanja ter povečati psihofizične sposobnosti otrok in odraslih,
–  naučiti otroke, da je redna gibalno-športna aktivnost življenjski slog in ne obveznost,
–  prenašanje znanj med pedagoškimi delavci, oddelki in starši,
–  spremljati gibalni napredek vsakega posameznega otroka preko Fit metodologije.
 
Dejavnosti, ki jih bomo izvajamo v okviru MP Fit Slovenija so:
–  redni program v oddelku (kurikulum za vrtce),
–  vadbene ure,
–  aktivni sprehodi,
–  pohodi,
–  gibalne minute,
–  jutranja vadba.

Projekt poteka pod vodstvom Barbare Konda, univ. dipl. fiziologinje, direktorice mednarodnega projekta Fit Slovenija™.

Dostopnost