Uprava

Uprava Vrtca Mehurčki (tajništvo, računovodstvo, ravnatelj), se nahaja v prostorih Osnovne šole Komenda Moste (Glavarjeva cesta 37) – službeni vhod, drugo nadstropje.

Ravnatelj Blaž Kölner 01 292 72 91
blaz.kolner@guest.arnes.si
Pomočnica ravnatelja Maja Spruk 064 103 726
maja.spruk@guest.arnes.si
Tajnica VIZ Melita Kveder 01 834 13 20
melita.kveder@guest.arnes.si
Računovodkinja Tadeja Kralj 01 292 72 92
tadeja.kralj1@guest.arnes.si
Svetovalna delavka

Urša Močnik

nad. Maja Spruk

064 103 726          maja.spruk@guest.arnes.si
Organizator ZHR Tadeja Mali 01 834 25 34 vrtec.mehurcki@guest.arnes.si
Vodja kuhinje Damjan Kristan 01 834 25 34 damjan.kristan@guest.arnes.si