Vrtec Mehurčki Novice

PUST 2021

Na pustni torek, so se tudi v letu 2021 v našem vrtcu zbrale mašakre. V vsakem oddelku je potekalo pustno rajanje. Po rajanju so si vse mašakre zaslužile velike krofe z marmelado. Nato pa je bil čas, da so odšle na pustne sprevode po Komendi. Ob vsem rajanju, petju in plesanju je dan prehitro minil, vendar nasmeh otrok ob pustnih norčijah ostaja. Nekaj teh utrinkov si lahko ogledate v galeriji.

VPIS v vrtec 2021/2022

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) ter na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Mehurčki,

OBJAVLJAMO JAVNI VPIS NOVINCEV v oddelke Vrtca Mehurčki

za šolsko leto 2021/2022 s sprejemom na dan 1. 9. 2021.

Vloga za sprejem otroka je na voljo na spletni strani Vrtca Mehurčki (POVEZAVA) ali v tajništvu vrtca. Izpolnjeno vlogo oddate v tajništvu vrtca ali pošljete priporočeno po pošti na naslov Vrtec Mehurčki, Glavarjeva cesta 35, 1218 Komenda, najkasneje do 31. 3. 2021.

Ponovno odprtje vrtca v torek, 26. 1. 2021

Spoštovani.

V torek, 26. 1. 2021, vrtci v naši regiji pričnemo delovati v polnem obsegu.

V ponedeljek, 25. 1. 2021, je še vedno organizirano le nujno varstvo. Prosimo da se tega držite, saj je ta dan za vse zaposlene organizirano hitro testiranje, da se vrnemo v proces brez okužb.
Vzgojno-izobraževalno delo bo od torka dalje organizirano v vseh enotah Vrtca Mehurčki. Upoštevali bomo vsa navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter priporočila NIJZ. Skladno s tem bo prišlo do nekaterih organizacijskih sprememb pri varnem delovanju vrtca.
Otroci bodo ves čas prisotni le v svojem oddelku. Tako bomo ohranili t. i. »mehurčke«.
V skladu z 21. členom ZVrt vrtci zaradi varne in lažje organizacije lahko prilagodijo delovni čas s spremembo Letnega delovnega načrta vrtca. Svet zavoda bo o tem odločil predvidoma do ponedeljka, 25. 1., o čemer vas bomo naknadno obvestili. Vrtec bo predvidoma odprt med 6. in 16. uro.
V PKP8 je Vlada RS predvidela odločbo, ki bo omogočala, da bodo starši, ki otrok v času razglašene epidemije (trenutno do 17. 3. 2021) ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do brezplačnega vrtca.

Vrtec naj obiskujejo le zdravi otroci (brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov kot so: npr. povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki).
Če otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.
Tudi naši strokovni delavci, vas bodo ob morebitnem pojavu zgoraj opisanih simptomov nemudoma obvestili.

Zaposleni bomo tudi v prihodnje ohranjali visoke standarde preprečevanja morebitnih okužb (prezračevanje, higiena rok, higiena kašlja, razkuževanje,…). Ob tem vas pozivamo, da tudi sami poskrbite za varen prihod/odhod iz vrtca (maske, varnostna razdalja, razkuževanje, nepotrebno zadrževanje na hodnikih,…).

Zavedamo se, da se večina otrok v vrtec vrača po treh mesecih odsotnosti. Strokovni delavci se bomo potrudili za prijeten ponoven prihod. Tudi sodelovanje s starši še vedno poteka na prilagojen način (na daljavo). Ob morebitnih stiskah otrok, vprašanjih lahko vsakodnevno telefonsko kontaktirate vzgojiteljice v času počitka, oz. se z vzgojiteljem dogovorite za popoldanski termin.

Hkrati vas obveščamo, da se vse dodatne (nadstandardne) dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, kakor tudi vsi izleti, plavalni tečaji, tabori, srečanja s starši,… do preklica ne izvajajo.

Kljub spremembam, ki nas v teh časi dnevno spremljajo, se iskreno veselimo ponovnega odprtja vrtcev in menimo, da s skupnimi močmi lahko zagotovimo varno in spodbudno okolje za vse otroke.

Priporočila pediatrov pred ponovnim odpiranjem vrtcev oz. šol.

Dobrodošli

Vstopamo v novo “vrtčevsko leto” polni veselja in pričakovanj po ustvarjanju prijetnih izkušenj, novih izzivov in spoznanj ter veselih druženj in prijateljstev.

Nekateri otroci bodo v naš vrtec vstopili prvič, drugi bodo morda zamenjali igralnico, prijatelje ali vzgojitelje. Skupaj si bomo vzeli čas za spremembe. Verjamemo, da bodo spremembe tisto novo, česar se bomo z veseljem in zadovoljstvom spominjali. Strokovno osebje bo otrokom zagotavljalo veliko aktivnosti, pri katerih bodo razvijali svojo ustvarjalnost in radovednost, vam staršem pa bomo pri vaši vzgoji v oporo in pomoč. Več o organizaciji in delu našega vrtca si lahko preberete v Publikaciji Vrtca Mehurčki.

Izkušenejši za spoznanja ob sodobnih družbenih izzivih se zavedamo pomena zdravja in varnosti otrok, ki sta ena od najpomembnejših ciljev. Da nam bo novo šolsko leto naklonjeno, si želimo, da ravnamo odgovorno in še naprej skupaj spoštujemo in upoštevamo navodila pristojnega ministrstva ter priporočila NIJZ:

  • v vrtcu je obvezno nošenje maske staršev in vzgojiteljev ob stiku s starši,
  • obvezno je razkuževanje rok ob vstopu v vrtec,
  • v vrtec prihajajo le zdravi otroci, starši in zaposleni.

Vse dobro v prihajajočem letu,

ravnatelj Blaž Kölner in kolektiv Vrtca Mehurčki

Dostopnost