Kategorija: Novice

Vrtec Mehurčki med prvomajskimi počitnicami

Spoštovani starši.

V času prvomajskih počitnic (26. 4. – 30. 4. 2021) pričakujemo zmanjšano število otrok.

V primeru, da bo v tem času vaš otrok odsoten vas prosimo, da to sporočite strokovnim delavcem v oddelek vašega otroka do torka, 20. 4. 2021.

Od števila vpisanih otrok je odvisna prisotnost strokovnih delavcev v oddelkih, kuhinji in naročilo hrane. Prosimo vas, ravnajte odgovorno.

Razpored bo narejen naknadno, glede na število otrok.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Ponovno odprtje vrtcev (12. 4. 2021)

Spoštovani.

Vlada RS je odločila, da se v ponedeljek, 12. 4. 2021, v vrtec ponovno vrnejo vsi otroci.

Še vedno upoštevamo vsa priporočila NIJZ, oddelki ostajajo še naprej v “mehurčkih” kot je bilo to pred zaprtjem vrtcev.

Računamo, da bodo vaši otroci prihajali in odhajali ob enakih urah, kot pred 1. 4. 2021.

Prosimo, ne pozabite:

  • Obvezna nošnja mask za odrasle in razkuževanje ob vstopu v vrtec – tudi če ste Covid-19 preboleli ali ste bili že cepljeni.
  • V garderobi se ne zadržujte dlje, kot je potrebno. Ob prihodu v vrtec bodite pozorni, na število odraslih v garderobi.
  • Redno nas obveščajte o morebitni okuženosti vas ali otroka, da reagiramo, če je potrebno.
  • V primeru karantene otroka zaradi rizičnega stika, nam to sporočite in pošljite potrdilo (pridobite ga na spletni strani https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/potrdilo-o-karanteni.html), saj ste za čas odsotnosti zaradi karantene opravičeni plačila vrtca.
  • Govorilne ure do nadaljnjega potekajo na daljavo.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje. Želimo si ohraniti vrtec, delujoč v polnem obsegu.

Lepo pozdravljeni,

Blaž Kölner, ravnatelj

Obvestilo – NUJNO VARSTVO

Spoštovani.

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.
Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.
Odlok bo začel veljati 1. aprila 2021 in bo veljal do vključno 11. aprila 2021.

Za otroke v vrtcih je zagotovljeno nujno varstvo, če sta oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji ter zaposleni v poklicnih gasilskih enotah. Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.
Zavodi moramo pri svojem delu upoštevati smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Skladno z zapisanim vas prosimo, da nam tisti, ki ste upravičeni do nujnega varstva in ga boste koristili, to sporočite do srede, do 8. ure zjutraj. Hkrati nam posredujete potrdilo delodajalca za oba starša (oziroma enega v primeru starša samohranilca) iz katerega je razvidno, da ste zaposleni v kritični infrastrukturi. Pri tem si lahko pomagate s priloženim potrdilom.

Ostanimo zdravi,
Blaž Kölner, ravnatelj

VPIS v vrtec 2021/2022

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) ter na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Mehurčki,

OBJAVLJAMO JAVNI VPIS NOVINCEV v oddelke Vrtca Mehurčki

za šolsko leto 2021/2022 s sprejemom na dan 1. 9. 2021.

Vloga za sprejem otroka je na voljo na spletni strani Vrtca Mehurčki (POVEZAVA) ali v tajništvu vrtca. Izpolnjeno vlogo oddate v tajništvu vrtca ali pošljete priporočeno po pošti na naslov Vrtec Mehurčki, Glavarjeva cesta 35, 1218 Komenda, najkasneje do 31. 3. 2021.

Ponovno odprtje vrtca v torek, 26. 1. 2021

Spoštovani.

V torek, 26. 1. 2021, vrtci v naši regiji pričnemo delovati v polnem obsegu.

V ponedeljek, 25. 1. 2021, je še vedno organizirano le nujno varstvo. Prosimo da se tega držite, saj je ta dan za vse zaposlene organizirano hitro testiranje, da se vrnemo v proces brez okužb.
Vzgojno-izobraževalno delo bo od torka dalje organizirano v vseh enotah Vrtca Mehurčki. Upoštevali bomo vsa navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter priporočila NIJZ. Skladno s tem bo prišlo do nekaterih organizacijskih sprememb pri varnem delovanju vrtca.
Otroci bodo ves čas prisotni le v svojem oddelku. Tako bomo ohranili t. i. »mehurčke«.
V skladu z 21. členom ZVrt vrtci zaradi varne in lažje organizacije lahko prilagodijo delovni čas s spremembo Letnega delovnega načrta vrtca. Svet zavoda bo o tem odločil predvidoma do ponedeljka, 25. 1., o čemer vas bomo naknadno obvestili. Vrtec bo predvidoma odprt med 6. in 16. uro.
V PKP8 je Vlada RS predvidela odločbo, ki bo omogočala, da bodo starši, ki otrok v času razglašene epidemije (trenutno do 17. 3. 2021) ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do brezplačnega vrtca.

Vrtec naj obiskujejo le zdravi otroci (brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov kot so: npr. povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki).
Če otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.
Tudi naši strokovni delavci, vas bodo ob morebitnem pojavu zgoraj opisanih simptomov nemudoma obvestili.

Zaposleni bomo tudi v prihodnje ohranjali visoke standarde preprečevanja morebitnih okužb (prezračevanje, higiena rok, higiena kašlja, razkuževanje,…). Ob tem vas pozivamo, da tudi sami poskrbite za varen prihod/odhod iz vrtca (maske, varnostna razdalja, razkuževanje, nepotrebno zadrževanje na hodnikih,…).

Zavedamo se, da se večina otrok v vrtec vrača po treh mesecih odsotnosti. Strokovni delavci se bomo potrudili za prijeten ponoven prihod. Tudi sodelovanje s starši še vedno poteka na prilagojen način (na daljavo). Ob morebitnih stiskah otrok, vprašanjih lahko vsakodnevno telefonsko kontaktirate vzgojiteljice v času počitka, oz. se z vzgojiteljem dogovorite za popoldanski termin.

Hkrati vas obveščamo, da se vse dodatne (nadstandardne) dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, kakor tudi vsi izleti, plavalni tečaji, tabori, srečanja s starši,… do preklica ne izvajajo.

Kljub spremembam, ki nas v teh časi dnevno spremljajo, se iskreno veselimo ponovnega odprtja vrtcev in menimo, da s skupnimi močmi lahko zagotovimo varno in spodbudno okolje za vse otroke.

Priporočila pediatrov pred ponovnim odpiranjem vrtcev oz. šol.

Dostopnost