Moste

MRAVLJICE
5-6 let
Vzgojiteljica predšolskih otrok: Saša Krawczyk
Vzgojitelj predšolskih otrok-pomočnik vzgojitelja: Andraž Banovec
JEŽKI
5-6 let
Vzgojiteljica predšolskih otrok: Marjana Peterlin
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojitelja: Martina Ugovšek
Spremljevalka: Nataša Hribar
LEVČKI
5-6 let
Vzgojiteljica predšolskih otrok: Maša Sitar
Vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojitelja: Anja Virient