Vpis v vrtec

VPIS V VRTEC

Otroke sprejemamo na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Mehurčki (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 04/2015 in 01/2021). Vrtec sprejema predšolske otroke od dopolnjenih enajst mesecev starosti do vstopa v šolo.

Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Največ novih otrok sprejme vrtec septembra, ko oblikujemo nove oddelke. Če starši želijo otroka vključiti v vrtec s septembrom, je potrebno vlogo oddati do konca meseca marca. V primeru, da je oddanih več vlog, kot je prostih mest o sprejemu odloča Komisija za sprejem novincev.

Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo Vlogo za sprejem v Vrtec Mehurčki, ki jo dobijo v tajništvu ali na spletni strani vrtca. Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši oziroma skrbniki otroka na sedežu vrtca osebno ali po pošti. Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o sklenitvi medsebojne pogodbe.

PRAVILNIK O SPREJEMU OTROK V VRTEC MEHURČKI – neuradni čistopis

Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Mehurčki (GOK 04/2015)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Mehurčki (GOK 01/2021)

VLOGA za sprejem otroka v Vrtec Mehurčki

PROSTA MESTA

Informacije o prostih mestih v vrtcu Mehurčki dobite na spletni strani portala MIZKŠ:

Dostopnost