Vrtec Mehurčki Novice

Obvestilo

S ponedeljkom, 24. avgusta 2020, se bodo nekateri oddelki preselili v nove igralnice:

ČMRLJI in MIŠKE se iz enote Čebelica selijo v mobilni del vrtca;

ČEBELICE se iz enote Čebelica selijo v stari del vrtca;

GOSENICE in PETELINČKI se iz mobilnega dela selijo v stari del vrtca;

JEŽKI, MRAVLJICE in LEVČKI odhajajo v enoto Moste (pridružijo se jim tudi otroci, ki odhajajo v šolo).

Otroci, ki v prihodnjem šolskem letu menjajo oddelek, bodo prav tako s prihodnjim ponedeljkom že v novih skupinah.

Prosimo vas, da ob selitvi prestavite tudi otrokovo garderobo.

Hkrati vas naprošamo, da po vsaki odsotnosti otroka, ki traja teden dni ali več, prinesete podpisano IZJAVO STARŠEV OB PONOVNI VKLJUČITVI OTROKA V VRTEC.

Blaž Kölner, ravnatelj

Obvestilo – organizacija v poletnem času

Spoštovani.

V času poletnih počitnic, od ponedeljka, 6. julija 2020, do predvidoma 21. avgusta 2019, bo vzgojno-izobraževalno delo organizirano le v enotah Mehurčki in Čebelica.

Enota Moste bo v tem času ZAPRTA.

Otroci skupin Žabice, Račke, Delfinčki in Ribice bodo združeni v igralnicah enote Mehurčki v Komendi.

Otroci skupin Pikapolonice in Želvice bodo združeni z ostalimi skupinami prvega starostnega obdobja v enoti Čebelica.

Starši poskrbite za copate in rezervna oblačila.

Želimo vam prijetne poletne dni.

Obvestilo o delovanju Vrtca Mehurčki od ponedeljka, 1. 6. 2020 dalje

Spoštovani starši.

Po včerajšnji okrožnici je jasno, da bomo od ponedeljka dalje vrtci delovali v skladu z veljavnimi normativih, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje. Ob tem bomo upoštevali priporočila NIJZ in določene ukrepe, ki kljub sproščanju še vedno veljajo.

Glede na prostorske in kadrovske pogoje, se bo vrtec še naprej trudil zagotoviti varno okolje otrokom in zaposlenim. Pri tem bomo delovanje obstoječih oddelkov organizirali tako, da bomo zagotovili čim manjše združevanje otrok iz različnih skupin. Vsak oddelek bo tako deloval samostojno med 7. in 16. uro. Med 6. in 7. uro, ter 16. in 17. uro bodo otroci združeni po enotah. S tem ko otroke različnih skupin združujemo, povečujemo možnost morebitne okužbe. Zato starše naprošamo, da se združevanja otrok poslužujete le v nujnih primerih.

Hkrati bomo zagotavljali, da se skupine ne bodo združevale oziroma srečevale (skupni prostori, hodnik, zunanje vrtčevsko igrišče). V dopoldanskem času bomo strmeli k preživljanju časa na prostem, v naravnem okolju. V popoldanskem času pa bodo otroci zaradi omejitev, oziroma prostorskih in kadrovskih pogojev, do prihoda staršev, ostali v igralnicah.

V vrtcu v tem šolskem letu ne bomo izvajali nobenih popoldanskih dodatnih dejavnosti zunanjih izvajalcev.

Priporočeni ukrepi za preprečevanje okužbe:

– Razkuževanje rok pred vstopom v vrtec (otroci si roke umijejo z milom);

– Ohranjanje priporočene razdalje (1,5 – 2 metra) med osebami;

– Upoštevajte navodila glede vstopa in izstopa v vrtec. Ne vstopajte v igralnice. Pogovori z vzgojitelji naj bodo kratki. Vrtec v čim krajšem možnem času zapustite.

– Uporaba mask je nujna skladno s priporočili NIJZ.

– Otroci naj v vrtec ne prinašajo igrač (z izjemo dudic in ljubkovalnih igrač za spanje, ki jih vzgojitelji spravijo na določeno mesto za posameznega otroka)

Vrtec naj obiskujejo le zdravi otroci. Ob primeru simptomov bolezni, je vrtčevsko osebje dolžno o tem obvestiti starše. O bolezenskem stanju otroka pa odloči pediater, ki presodi, kdaj otrok lahko obiskuje vrtec.

Izjavo o zdravstvenem stanju otroka JE potrebno prinesti za vse, ki tega še niste storili (prinesite jo ob prvem prihodu otroka in oddajte vzgojiteljici) – Priloga Izjava strašev pred vstopom v vrtec.

 Hvala ker upoštevate navodila in s tem skrbite za varno delovanje Vrtca Mehurčki.

Blaž Kölner, ravnatelj

Sprejeti otroci

Spoštovani starši.

V času rednega vpisa, se je v Vrtec Mehurčki vpisalo 92 otrok. Vse vloge je obravnavala Komisija za sprejem otrok v vrtec in določila prednostni vrstni red glede na število točk po posameznih kriterijih. Objavljamo seznama sprejetih otrok s 1. 9. 2020 in uvrščenih na čakalni seznam.

Seznam sprejetih otrok

Čakalni seznam otrok

Vsem staršem se zahvaljujemo za izkazano zaupanje ob vpisu otrok v Vrtec Mehurčki.

Dostopnost